Projecten

De Lekker Utregs campagne wordt ondersteund met het organiseren van (en deelname aan) bijeenkomsten, met advisering, onderzoek en ontwikkeling, en met netwerken. Dit resulteerde in de periode 2010 tot 2012 in een BV voor reclame, verkoop en logistiek. Ook stadslandbouw kreeg volop onze aandacht. Momenteel zijn we deelnemer in enkele regionale en landelijke netwerken. Niet al onze initiatieven zijn verzilverd. We hebben bijvoorbeeld geprobeerd om een Lekker Utregs winkel te realiseren in het oude Postkantoor en een weekmarkt op de Mariaplaats. Samen met partners hebben we plannen gemaakt voor stadslandbouwonderzoek, een cursus vraaggericht regionaal ondernemen en programma's voor RTV Utrecht. Ideeën genoeg!