LEADER project en Van Dichtbij BV

De 'Regio aan Tafel' bijeenkomst met bestuurders en beslissers op 2 april 2008, was de aftrap van een 3-jarig Europees project: het zogeheten LEADER project. Lekker Utregs was op het hoogtepunt van haar bekendheid en ondersteuning. We hadden een ondernemer gevonden, Eric Odenwald (directeur brouwerij De Leckere), die de vermarkting en logistiek van Utrechtse producten ter hand nam. Adviseur Ellen Kok schreef in overleg met alle partijen de subsidieaanvraag. Een langdurig en ambtelijk proces volgde en duurde heel 2009, waardoor er helaas energie verloren ging.

Op 30 juni 2009 werd Stichting Lekker Utregs opgericht, als juridische voortzetting van de stuurgroep. Het bestuur bestond uit: voorzitter Robert Jan Jonker (Milieucentrum), penningmeester Gerrit Bloemink (accountant), secretaris Louis de Jel (Stichting Aarde), leden: Henk de Breij (EPP), en Huub van der Maat en Toos van Soest namens LEADER.

VanDichtbij BV werd door Eric Odenwald opgericht samen met Kruidenier Foodservices en de LTO Noord: vandichtbij.nl

Het LEADER project duurde van 2010 tot medio 2013. Belangrijkste doelen waren het in de benen helpen van een professionele handelsonderneming en het Lekker Utregs keurmerk voor de herkenbaarheid van Utrechtse producten. Dat laatste is gelukt (nu een productlabel), het eerste niet. Terwijl er al klanten waren, het drukwerk klaar was en er bestickerde VanDichtbij vrachtwagens van Kruidenier Foodservices (KFS) rondreden, bleek dat de economische crisis had toegeslagen bij KFS. VanDichtbij BV mislukte.

Voor Lekker Utregs bestuurslid Huub van der Maat aanleiding om met anderen Local2Local te starten.

PR materiaal Van Dichtbij.pdf  Nieuwsbrief Van Dichtbij.pdf