Eetbaar Utrecht (stadslandbouwnetwerk)

De stuurgroep van Lekker Utregs koos er in 2008 voor om zich alleen met professionele voedselproductie bezig te houden en niet met buurtmoestuinen en amateurtuinders. Daardoor ontstond eind 2009, op initiatief van Lekker Utregs, een apart stadslandbouwnetwerk dat na enige tijd Eetbaar Utrecht werd gedoopt. Voor veel mensen leverde dit verwarring op: waarom 2 deels overlappende initiatieven?

Eetbaar Utrecht profileert zich als kenniscentrum en platform voor voedselproductie in de stad Utrecht. Eetbaar Utrecht wil bijdragen aan meer voedselproductie en sociale cohesie in de stad Utrecht. De stad zou veel meer z'n eigen boontjes kunnen doppen door voedsel te verbouwen op locaties waar weinig of niets mee gedaan wordt. Op deze manier ontstaan plekken, waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. 

De actieve periode was van 2010 tot 2014 en er zijn in die periode veel successen geboekt. Momenteel heeft het netwerk een slapend bestaan, maar op Facebook is nog veel activiteit, zie https://www.facebook.com/groups/eetbaarutrecht/.