Community of Practice Stad-Land relaties

In 2007-2008 wisselden een aantal voedselpioniers uit Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Den Haag ervaringen uit met Lekker Utregs. De leerervaringen werden vastgelegd in een publicatie. Uit deze Community of Practice kwamen contacten voort met de Rotterdamse initiatiefnemers, die het jaar erna leidden tot het eerste Rotterdamse Oogst festival.