Wat is Lekker Utregs?

Lekker Utregs is sinds 2006 actief om de aandacht te vestigen op eten en drinken uit de directe omgeving. We vinden dat de globalisering in ons voedselsysteem is doorgeslagen ten koste van onze boeren en andere voedselproducenten. Met kortere ketens tussen producent en consument worden eerlijke voedselprijzen mogelijk, wordt het aantrekkelijk om boer te worden of te blijven en weten consumenten waar hun eten vandaan komt. Het gaat daarbij om kwaliteitsproducten uit een zo kort mogelijke keten, die we graag aan u verkopen.

Landbouw en voedselvisie

In 2017 werd Lekker Utregs gevraagd om mee te denken over de nieuwe Landbouwvisie van de Provincie Utrecht. De Provincie organiseerde hiertoe enkele bijeenkomsten waar we ons geluid lieten horen. Wij schreven ook onze eigen landbouwvisie (zie pdf). In de definitieve versie die door de Provincie is vastgesteld herkennen we enkele belangrijke punten die door ons zijn ingebracht.
 

Naar een nieuwe Landbouwvisie voor de Provincie Utrecht.pdf  

De Grote Transitie Utrecht

Het team van Lekker Utregs is ook initiatiefnemer van De Grote Transitie Utrecht (DGTU). Hierbij wordt de voedseltransitie waar Lekker Utregs aan werkt gekoppeld aan de transities op het gebied van bijvoorbeeld energie, zorg en mobiliteit, en aan de transitie van ons economische systeem die daarvoor nodig is. In 2014 en 2016 organiseerden we hierover werksymposia in het Provinciehuis Utrecht. Meer over DGTU op http://utrecht.degrotetransitie.nl/.

Een voortvloeisel uit DGTU was het Transitielab Utrecht 2017 van de Provincie Utrecht, waarbij de ondersteuning van opschalende bottom-up duurzaamheidsinitiatieven centraal thema was. Een korte impressie van het Transitielab staat op Youtube:

Louis de Jel deed onderzoek naar hoe systeemspelers (overheden en bedrijven) deze burgerinitiatieven kunnen helpen groeien en bloeien. Het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.

Transitielab onderzoeksverslag.pdf  

Het team van Stichting Lekker Utregs bestaat uit

v.l.n.r. Roland Pereboom, Louis de Jel en Arie Bosma