Transitiecoalitie Voedsel

Lekker Utregs is sinds 2018 aangesloten bij de kort daarvoor opgerichte landelijke Transitiecoalitie Voedsel. De Stichting Transitiecoalitie Voedsel is een groeiende coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. Door ons ook landelijk te verbinden kan ons werk in de regio Utrecht een extra impuls krijgen. De TCV heeft een paar keer per jaar een bijeenkomst voor alle leden. Daarnaast zijn er themagroepen die projectmatig actief zijn rond deelonderwerpen.