Korte Keten Coalitie

Lekker Utregs heeft zich op 11 juli 2018 aangesloten bij de Korte Keten Coalitie.

Urgentie

De wereldbevolking groeit en mensen trekken meer en meer naar de stad. Hoe gaan we deze monden voeden? En op welke manier, zodat we mens, dier en planeet zo min mogelijk schade toebrengen? De focus ligt veelal volledig op de boeren en het platteland, maar is dat terecht?

Wat doet de Korte Keten Coalitie?

Als Korte Keten Coalitie geloven wij dat de oplossing daar ligt waar stad en land elkaar ontmoeten: het mesoniveau, de regio. Nederland kent al talloze korte keten initiatieven en activiteiten, maar evenzoveel obstakels. Daarom vormt de Korte Keten Coalitie een community waarin korte keten aanbieders zich verenigen om gezamenlijk de producent en consument dichter bij elkaar te brengen. Een community die niet alleen verbindt maar ook een stem vormt. De Korte Keten Coalitie heeft daarnaast als doel te zorgen voor een efficiënte afzet van producten in deze korte keten en dat er een kwalitatief echt beter product op je bord komt te liggen.