Media en onderzoek

Als pionier werd Lekker Utregs regelmatig benaderd door onderzoekers, journalisten en studenten, hetgeen ons veel aandacht opleverde. Voorbeelden zijn Smakelijk Duurzaam van het Ministerie van Landbouw en het magazine van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau en de Rabobank wisten ons te vinden.