Provinciale Duurzaamheidsprijs

Lekker Utregs won op 3 januari 2011 de Duurzaamheidsprijs van de Provincie Utrecht (netwerk Utrecht 2040). Tijdens de nieuwjaarsreceptie overhandigde commissaris van de Koningin de heer Robbertsen de prijs aan Roland Pereboom, mede-initiatiefnemer van Lekker Utregs. De trofee was een modern kunstwerk dat op een symbolische wijze de toekomstambitie van een duurzame provincie Utrecht verbeeldt. Ook stelde de Provincie een bedrag beschikbaar waarmee Lekker Utregs het zogeheten Grootkeukenonderzoek heeft uitgevoerd. Tenslotte werd ook de Lekker Utregs Alliantie gesloten, waarmee de Kamer van Koophandel en Nudge extra bekendheid gaven aan Lekker Utregs.

Zeven inspirerende projecten stonden op de nominatie voor de prijs. Via internet had de provincie Utrecht een stemronde uitgeschreven onder de bezoekers van het congres Utrecht 2040 dat op 19 november 2010 werd gehouden.

Meer dan 300 stemmen werden uitgebracht. Verreweg de meeste stemmen vielen op Lekker Utregs omdat dit project niet alleen zorgt voor meer omzet van Utrechtse regioproducten en voor promotie van de provincie Utrecht. Utrechtse regioproducten zijn ook goed voor de leefomgeving omdat er minder transportkilometers worden gemaakt en daardoor minder uitstoot is van schadelijke uitlaatstoffen.