Intentieverklaring overheden

De geslaagde Regio aan Tafelbijeenkomst van 2 april 2008 bij restaurant Karel V zorgde dat de steun van de overheden voor Lekker Utregs toenam. Daarom organiseerden we aansluitend op 14 november 2008 een feestelijke bijeenkomst in het Utrechtse Paushuize om deze steun te formaliseren. Tegelijk konden maatschappelijke organisaties een Adhesieverklaring tekenen en werd de Groene Participatiemaatschappij opgericht. Uiteraard was dit alles vergezeld van een culinaire Utrechtse catering.

Minister Gerda Verburg moest zich op het laatste moment laten vervangen door Herman Wierenga die namens haar een speech uitsprak. Hij ondertekende namens het Ministerie van Landbouw, gedeputeerde Bart Krol namens de Provincie, burgemeester van Zeist Koos Janssen namens het Bestuur Regio Utrecht, en wethouder Robert Giesberts namens de Gemeente Utrecht de Intentieverklaring Lekker Utregs. Hierin spraken zij af om hun beleid af te stemmen en een gezamenlijk activiteitenprogramma op te stellen. Daarna zijn er een aantal vervolgbijeenkomsten geweest met contactambtenaren van de vier overheidslagen.

(foto's Willem Mes)

 

Speech minister Verburg.pdf  Intentieverklaring Lekker Utregs.pdf