Ambassadeurs

Lekker Utregs ambassadeurs waren:

gedeputeerde Bart Krol namens de Provincie

burgemeester van Zeist Koos Janssen namens het Bestuur Regio Utrecht

wethouder Robert Giesberts namens de Gemeente Utrecht, later opgevolgd door Mirjam de Rijk