Adhesieverklaring

Op 14 november 2008 werd de Intentieverklaring Lekker Utregs, die door de verschillende overheden werd ondertekend, mede onderschreven door:

 • Biologica
 • IVN Nederland
 • Kamer van Koophandel Midden Nederland
 • Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Utrecht
 • Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
 • Landschap Erfgoed Utrecht
 • LTO Noord
 • Milieucentrum Utrecht
 • Natuurmonumenten
 • Netwerk Platteland
 • Stichting Aarde
 • Stichting Streekeigen Producten Nederland
 • Taskforce Innovatie Regio Utrecht
 • Wageningen Universiteit, leerstoelgroep rurale sociologie

Rob Pieterson tekende namens de Utrechtse horeca (foto Willem Mes)

 

Intentieverklaring Lekker Utregs.pdf