Achtergrond

Stichting Lekker Utregs

Op 30 juni 2009 hebben we Stichting Lekker Utregs opgericht. Hierin werken de twee Utrechtse plattelandsgebieden (‘LEADER-gebieden’, de Weidse Veenweiden en de Krommerijnstreek en Langbroekerwetering) samen met de initiatiefnemers: het Milieucentrum Utrecht en Stichting Aarde, en met onafhankelijke deskundigen. LEADER is een Europees plattelandsprogramma.


Afbakening van de ´regio Utrecht´

De regio Utrecht is het werkgebied van Lekker Utregs. Volgens de definitie van

Lekker Utregs valt de regio Utrecht grotendeels samen met de Provincie Utrecht,

uitgezonderd het oostelijke deel van de provincie (Eemland en de Gelderse Vallei) en het

noordwestelijke gedeelte (ten noorden van de A1).

 

 

De groen gekleurde gebieden in de Provincie Utrecht worden niet tot de regio Utrecht gerekend. U kunt hier een grotere kaart in pdf downloaden.