Keurmerk

Lekker Utregs keurmerk maakt Utrechtse producten zichtbaar

 

Verkoopt u Utrechtse producten en voldoen die aan onze criteria?

Lekker Utregs heeft voorjaar 2011 een keurmerk ingesteld en gedeponeerd bij het Merkenbureau. Dit keurmerk op een product geeft de garantie dat het product voor 75 tot 100 procent uit de regio Utrecht afkomstig is. Lekker Utregs producten kunnen biologisch geproduceerd zijn (dan staat dat erop) maar we accepteren ook gangbare producten, mits aan eisen van dierenwelzijn wordt voldaan en het gebruik van gentech maximaal wordt uitgesloten. De ‘regio Utrecht’ is de Provincie Utrecht minus Eemland, de Gelderse Vallei en de noordwestelijke punt van de Provincie. U kunt de precieze reglementen en criteria downloaden.

 

Lekker Utregs ziet toe op naleving van de keurmerkregels en legt eventuele dispensaties en daar aan verbonden inspanningsverplichtingen vast. We stimuleren bedrijven om het keurmerk te gebruiken op Utrechtse producten. Consumenten, koks en winkeliers vinden het steeds belangrijker om te weten waar producten vandaan komen. Het keurmerk maakt zichtbaar welke producten uit Utrecht komen.

 

Heeft uw bedrijf belangstelling?

Neem dan contact met ons op: 030-2367240/2302380 of info@lekkerutregs.nl