Projectpartners 2006-2008

 

Op 14 november 2008 ondertekenden het Ministerie van Landbouw, de Provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht en de Gemeente Utrecht de Intentieverklaring Lekker Utregs.

Hierin spreken zij af om hun beleid af te stemmen en een gezamenlijk activiteitenprogramma op te stellen. Sinds 2009 zijn er een aantal keren vervolgbijeenkomsten geweest met Lekker Utregs en contactambtenaren van de vier overheidslagen.

 

Sinds de ondertekening van de Intentieverklaring (foto) heeft Lekker Utregs ambassadeurs vanuit de overheid, van rechts naar links:

De heer Janssen, vice-voorzitter Bestuur Regio Utrecht
De heer Giesberts, wethouder Gemeente Utrecht (opgevolgd door mw. De Rijk; nu vacant) 
De heer Krol, gedeputeerde Provincie Utrecht