LEADER en Provincie

De Provincie Utrecht en de LEADER-gebieden Weidse Veenweiden en Krommerijnstreek en Langbroekerwetering steunen het vermarktingsproject ‘Doorgroei Lekker Utregs’ dat startte in januari 2010 en doorloopt tot eind 2012. LEADER is een Europees plattelandsprogramma.

 

Weidse Veenweiden is het Utrechtse deel van het Groene Hart (het westelijke deel van de Provincie); de Krommerijnstreek ligt in het zuidoosten van de Provincie.

Het is voor het eerst dat twee LEADERgebieden met elkaar samenwerken in een project.

Beide gebieden hebben een vertegenwoordiger in het bestuur van Stichting Lekker Utregs. Lekker Utregs en VanDichtbij BV zorgen ervoor dat de producenten uit deze gebieden het meeste profiteren van het vermarktingsproject.

 

Met de Provincie is regelmatig contact over de projectvoortgang, maar ook over Utrechtse cateringen, kerstmarkten en de duurzaamheidsprijs. Gedeputeerde Krol is ambassadeur van Lekker Utregs.

 

 

 

     Europees Landbouwfonds voor

     Plattelandsontwikkeling:
     Europa investeert in zijn

     platteland