Handel via groothandels

Lekker Utregs producten bij GEPU groothandelcentrum en horeca-experiment


Inmiddels is duidelijk dat de lijn Van Dichtbij, zoals we die hadden gehoopt uit te rollen, van de baan is. Na het terugtrekken van de belangrijkste partner is het niet waarschijnlijk dat we onder die naam een productlijn realiseren. Echter dit betekent allerminst dat Lekker Utregs de pogingen staakt om regioproducten herkenbaar bij consumenten en verwerkers aan te bieden. We zijn momenteel met verschillende distributiebedrijven in gesprek over een productlijn van Lekker Utregs regioproducten.

 

Een van de meest concrete ontwikkelingen hierin is de samenwerking met de Utrechtse groothandel GEPU, gespecialiseerd in de belevering van de horeca. Met hen onderzoeken we welke producten de GEPU in zijn assortiment op kan nemen als herkenbare Utrechtse regioproducten. Ook hebben we besloten om een experiment op te zetten met het beleveren van een horecabedrijf.